Έρευνα και εκμετάλλευση Δημόσιων Μεταλλευτικών χώρων στη Βόρεια Ελλάδα

 Έληξε χθες η συζήτηση γύρω από την Δημόσια Διαβούλευση τριών Διεθνων Ανοιχτών Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης Δημόσιων Μεταλλευτικών χώρων στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στις γεωγραφικές ενότητες Κιλκίς και Ροδόπης.

Προσπαθήσαμε να αναρτήσουμε στα σχόλια της Διαβούλευσης ένα κείμενο σαν Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Κιλκίς, το οποίο όμως δεν εγκρίθηκε και δεν εμφανίστηκε στη συζήτηση. Το παραθέτουμε αυτούσιο παρακάτω:

«Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Κιλκίς δηλώνει την αντίθεσή του στη διάθεση δημοσίων εκτάσεων για την εξόρυξη μεταλλευμάτων κυρίως χρυσού, χαλκού στα Κρούσσια και στο Σκρα Κιλκίς καθώς:

1. Η επεξεργασία των προϊόντων εξόρυξης είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία των κατοίκων καθώς χρησιμοποιούνται ουσίες ιδιαίτερα τοξικές (κυάνιο) στο διαχωρισμό των μεταλλευμάτων και ο κίνδυνος για τη μόλυνση του εδάφους και κατά συνέπεια του υδροφόρου ορίζοντα όλης της περιοχής είναι άμεσος. Η δε μολυσματική κατάσταση όταν δημιουργηθεί μετά είναι σχεδόν μη αναστρέψιμη.

2. Αυτού του τύπου οι εγκαταστάσεις είναι τραυματικές για το τοπίο ιδιαίτερα για σημεία υψηλού κάλλους και φυσικού πλούτου, όπως αυτά στα οποία αναφερόμαστε. Οι σύγχρονες μέθοδοι εκσκαφής είναι ιδιαίτερα έντονες και ταχείς και οδηγούν σε ουσιαστικά μη ελέγξιμη περιβαλλοντική επέμβαση.

3. Η όλη εγκατάσταση και δραστηριότητα παρά τις αρνητικές επιπτώσεις που θα φέρει σε περιβαλλοντικό επίπεδο δε θα ευνοήσει τον τόπο στο επίπεδο της ανάπτυξής του, καθώς δεν προβλέπεται ικανό μέρος του εξορύξιμου προϊόντος ή αντίτιμο της αξίας του να παραχωρείται στη δημοτική αρχή και κατά συνέπεια στους πολίτες αυτής, δεν θα απασχοληθεί σημαντικό ποσοστό κατοίκων των περιοχών κατά την παραγωγική διαδικασία καθώς η περιοχή δεν διαθέτει ούτε διέθετε ποτέ εξειδικευμένο προσωπικό σε μεταλλευτικές δραστηριότητες αλλά και ο αριθμός των ανειδίκευτων εργατών που απαιτεί λόγω της μηχανοποιημένης δραστηριότητας δεν αποτελεί απασχόληση ικανή που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του τόπου.

Με τιμή,

το Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Κιλκίς

Σύσταση Συλλόγου Αρχιτεκτόνων στο Νομό Κιλκίς

Την 16-03-2011 συστάθηκε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων του Νομού Κιλκίς (Σ.Α.Ν.Κ.), με σκοπό την ανάδειξη και επίλυση των ζητημάτων του, όπως και να εκπροσωπείται στα μεγάλα κοινωνικά και πολιτιστικά γεγονότα των τοπικών κοινωνιών, να διοργανώνει περιοδικά έκθεση αρχιτεκτονικού έργου των μελών του συλλόγου, να επιδιώκει τη συστράτευση και αφύπνιση των εμπλεκομένων φορέων για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, να επεξεργάζεται θέσεις και προτάσεις για υποστήριξη κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από κάθε μορφή έκφρασης οικιστικής πολιτικής από το Δημόσιο και τους ΟΤΑ, να εκφράζεται δημόσια σε ζητήματα τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής ή μειζόνων κοινωνικών θεμάτων και να ασκεί κριτική στα προγράμματα τοπικής ανάπτυξη όλων των βαθμίδων ΟΤΑ, ιδιαίτερα για το Ν. Κιλκίς, με έμφαση σε ζητήματα επιπτώσεων από τη χωροθέτηση λειτουργιών, νέων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς, τοπικής οικονομίας, ποιότητας ζωής κλπ.

Τα παραπάνω πλαίσια των εργασιών του Συλλόγου επιβάλλουν την άμεση σχέση του με τους τοπικούς φορείς , γι αυτό και ελπίζουμε σε μια καλή συνεργασία με σκοπό την καλλιέργεια της αισθητικής του τόπου, την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, και σας καλούμε στην έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή μας σε όλες τις υποθέσεις σας, πολεοδομικής, χωροταξικής, οικιστικής και αισθητικής φύσεως που άμεσα αφορούν τον κλάδο μας. Ειδικότερα μας ενδιαφέρει και η πρόσκληση και συμμετοχή μας στις τακτικές συνεδριάσεις των Τοπικών Συμβουλίων (π.χ. Δημοτικά, κ.α.) που αναφέρονται στα παραπάνω ζητήματα.

Με τιμή
το Δ.Σ. του
Σύλλογου Αρχιτεκτόνων Νομού Κιλκίς